Mládežnický hokej
 

Pojď hrát hokej

Úvod

Český svaz ledního hokeje se rozhodl realizovat komplexní projekt, který bude prezentovat lední hokej dětí a mládeže v pozitivním smyslu, představí české veřejnosti silné stránky výchovy dětí v hokeji a bude podporovat šíření některých moderních myšlenek a trendů v hokejovém prostředí.

Základní parametry projektu:

1. Navrhovaná délka projektu: 4 roky (1. 9. 2016 – 30. 6. 2020)

2. Cílová skupina: děti 4 – 10 let a jejich rodiče (hokejisté i nehokejisté)

3. Fáze projektu:

 • Příprava projektu (15. 2. – 31. 8. 2016)
 • Realizace projektu (1. 9. 2016 – 29. 2. 2020)
 • Vyhodnocení projektu (1. 3. 2020 – 30. 6. 2020)

Poslání

Projekt má svou realizací vyvolat změny v klíčových oblastech, které základním způsobem definují pozici ledního hokeje v rámci sportovního hnutí v České republice, tedy v hokejových klubech a členské základně i u české veřejnosti. Dopad realizace projektu do jednotlivých oblastí pak bude významně ovlivňovat celkové hodnocení úspěšnosti projektu. Projekt by měl způsobit následující:

Hokejové kluby a členská základna

 • Přivést do hokeje nové děti.
 • Zefektivnit náborovou činnost klubů.
 • Změnit postoje a chování dětí a rodičů ke sportovní výchově a tréninku v ledním hokeji a posílit roli trenéra.
Česká veřejnost
 • Zlepšit vnímání ledního hokeje a výchovy hokejistů v ČR u české veřejnosti.

Cíle

Pro obě klíčové oblasti jsou stanoveny obecné cíle, kterých má být dosaženo realizací jednotlivých činností. Obecné cíle projektu jsou tyto:

Hokejové kluby a členská základna:

1. Zkvalitnit prostřednictvím specializovaných workshopů i dlouhodobé odborné komunikace náborovou činnost klubů, a to jak z pohledu sportovně technického, tak i marketingového.

2. Propagovat lední hokej a náborové akce prostřednictvím centrální kampaně a PR aktivit.

3. Podpořit prostřednictvím náborových eventů a lokálních kampaní hokejové kluby v náborové činnosti.

4. Změnit prostřednictvím speciální kampaně v rámci hokejového hnutí a publikováním vlastního obsahu postoje dětí a rodičů k tréninkovému procesu a ovlivnit jejich chování při trénincích a utkáních.

Česká veřejnost

1. Změnit prostřednictvím propagace a cílené PR kampaně vybrané postoje veřejnosti k mládežnickému hokeji.

2. Zlepšit prostřednictvím cílené PR kampaně mediální obraz mládežnického hokeje.

3. Umožnit veřejnosti získat základní hokejovou zkušenost prostřednictvím náborových akcí v rámci Týdne hokeje.

Klíčové aktivity projektu:

1. Dlouhodobá komunikace projektu postavená na tvorbě vlastního textového a audiovizuálního obsahu využívající elektronickou komunikaci (web, sociální sítě, newsletter). Prezentace hokeje formou mediálně zajímavých příběhů (bývalí a současní hráči, hokejoví rodiče, zástupci vybraných klubů). Smyslem tvorby vlastního obsahu je zprostředkovat co největšímu množství osob jiný pohled na lední hokej. Bude snahou „překlopit“ vybraný obsah do celostátních a regionálních médií, abychom zasáhli vlastním obsahem významnou část české veřejnosti

2. Realizace celostátní propagační kampaně k propagaci ledního hokeje jako atraktivního sportu pro děti a propagování náborových akcí v rámci Týdne hokeje. Jsou každoročně plánovány dvě paralelní měsíční kampaně realizované vždy v měsících září a leden.

3. Týden hokeje. Organizace náborových akcí napříč celou Českou republikou k získání základní hokejové zkušenosti dětí a rodičů. Akce budou realizovány v měsících září a leden vždy v průběhu jednoho týdne. Akce budou pořádány hokejovými kluby za podpory ČSLH. Na podporu akcí budou realizovány celostátní a lokální propagační kampaně. Pozn. V září 2016 bude organizován Týden hokeje pouze v rámci pilotního testu ve spolupráci s několika vybranými kluby. Od ledna 2017 se počítá se zapojením klubů v celé ČR.

4. Vzdělávání klubů ve věci organizace náborů. Sdílení nejlepší praxe v rámci hokeje, inspirace od ostatních sportů v ČR, inspirace ze zahraničí. Komunikace formou newsletterů a pomocí organizace pravidelných workshopů

5. Kampaň do hokejového hnutí s cílem změnit postoje a chování vybraných subjektů k mládežnickému hokeji. Bude se jednat o vzdělávací kampaň, jíž cílem bude eliminace negativních projevů dětí a rodičů při hokejovém tréninku i samotných utkáních, správné vnímání role hokejového trenéra dětí a mládeže a vztahu trenér - rodič.

6. PR kampaň zaměřená na změnu vnímání mládežnického hokeje ze strany české veřejnosti. V rámci kampaně bude vytvářen vlastní audiovizuální obsah, který bude rovněž přebírán do celostátních i regionálních médií (viz. bod 1)

7. Výzkumy veřejného mínění zaměřené na vnímání mládežnického hokeje ze strany české veřejnosti a výzkumy v rámci hokejové komunity na téma vztahu rodič – trenér.

Způsob realizace projektu a jeho personální zajištění:

Projekt bude realizován podle schváleného plánu týmem zaměstnanců Českého svazu ledního hokeje (ČSLH). Projektový tým se skládá z těchto zaměstnanců ČSLH:
 • Lenka Bártová (projektový ředitel, finance)
 • Pavel Landa (projektový manažer, marketing, PR, finance)
 • Milan Hnilička (sport – odborná stránka, PR)
 • Tereza Kobzová (administrativa projektu, výzkumy)
 • Aleš Zahálka (marketing a reklamní partneři)
 • Ondřej Kalát (komunikace projektu, web, sociální sítě, grafika)
 • Pavel Smažil (výzkumy, registrační systém - analýzy)
Některé specializované činnosti budou realizovány ve spolupráci s externími dodavateli. Otázky týkající se hokejové metodiky pak budou řešeny s vybranými zaměstnanci hokejového oddělení ČSLH. Kontakty na jednotlivé členy projektového týmu jsou k dispozici na webu ČSLH.

Závěr

Pro úspěch projektu, dosažení cílů a splnění jednotlivých úkolů je nezbytné, aby dobře fungovala spolupráce mezi ČSLH a hokejovými kluby. Vytvoření pozitivního obrazu ledního hokeje (jako vhodného sportu pro děti a mládež), dobrá informovanost veřejnosti o možnostech a podmínkách hraní hokeje v rámci regionů i zlepšení vztahů mezi jednotlivými skupinami v rámci hokeje (rodiče – děti – trenéři) jsou přínosy pro celý český hokej (vč. samotných klubů). Vnímáme proto jako nesmírně důležité, aby fungovala vzájemná otevřená komunikace mezi zástupci klubů a ČSLH, a to na všech možných fórech. Za jakoukoliv zpětnou vazbu k projektu budou členové projektového týmu vděčni a jsou připraveni zodpovědět všechny dotazy potřebné k jeho úspěšné realizaci projektu.
 
Aktuální články
Kalendář
Zpět
březen 2017
Dopředu
 
POÚTSTČTSONE
  
1
3
4
5
8
9
10
11
12
18
19
Doporučujeme
 
 
 
 

Partneři ČSLH
Partneři ČSLH
Partneři ČSLH
Partneři ČSLH
Partneři ČSLH
Partneři ČSLH
Partneři ČSLH
Partneři ČSLH
 
Kontakt

Český svaz ledního hokeje z.s.
HARFA OFFICE PARK
Českomoravská 2420/15
190 00 Praha 9
(zobrazit na mapě)


Spolkový rejstřík:
Městský soud v Praze, oddíl 4, vložka 852
IČ: 536440
Č. účtu: ČSOB 90718453/0300
Tel: +420 211 158 003
Fax: +420 233 336 096
E-mail:
office@czehockey.cz


Copyright

Copyright © 2017 – Ochranné známky, loga a fotografie z tohoto webu je možné použít pouze s výslovným souhlasem ČSLH.

RSS kanál

Hokej.cz

Olomouc prodloužila s Kanaďanem Sundherem, počítat může i s Konrádem
(27.03.2017) Olomouckým hokejistům skončila sezona teprve před pár dny, pomalu ale jistě už začínají Ha...

 

Zlín si pojistil zkušenosti. Zůstávají Veselý, Žižka i Ondráček
(27.03.2017) Vedení hokejového Zlína po konci v letošním ročníku Tipsport extraligy nelení, nyní oznámi...

 

Pešán: Simulování škodí českému hokeji, Lakatoš poplival mou práci
(27.03.2017) Liberecký trenér Filip Pešán je znám tím, že bojuje proti simulování. Rád by ho z českéh...