Kodex zapsaného zprostředkovatele
 

Kodex zapsaného zprostředkovatele

Tento Kodex zapsaného zprostředkovatele (dále Kodex) stanoví principy, hodnoty, normy a pravidla chování pro právnické a fyzické osoby, kterým byl výkonným výborem ČSLH udělen certifikát Hráčský zprostředkovatel (agent), oficiálně zapsaný u ČSLH (dále Držitel certifikátu). V případě právnických osob se vztahuje i na zaměstnance a spolupracující osoby.

I. Obecná ustanovení

 1. Držitel certifikátu je povinen respektovat a dodržovat obecně závazné právní předpisy platné a účinné na území České republiky, řády, jakož i předpisy a rozhodnutí orgánů ČSLH.
 2. Držitel certifikátu je povinen vykonávat svoji činnost svědomitě a chovat se způsobem řádným a hodným úcty. Je povinen jednat s klienty, partnery i dalšími stranami vždy pravdivě, průhledně a objektivně.
 3. Držitel certifikátu je povinen dodržovat uzavřené smlouvy, hájit zájmy svých klientů podle práva a se smyslem pro spravedlnost. Je povinen sdělovat klientům všechny významné skutečnosti a přiměřeně je o nich poučit, chránit a prosazovat práva klientů a řídit se jejich pokyny, nejsou-li v rozporu s právními předpisy.
 4. Držitel certifikátu je povinen respektovat práva a oprávněné zájmy svých partnerů i třetích stran. Je povinen respektovat smluvní vztahy svých profesionálních kolegů a vyhýbat se jakékoliv aktivitě, která by mohla mít za následek ohrožení těchto smluvních vztahů
 5. Držitel certifikátu je povinen řádně vést o své obchodní činnosti účetnictví a záznamy, aby byl kdykoli schopen poskytnout doklady o své činnosti. Na žádost orgánů ČSLH, které vedou vyšetřování ve sporných nebo disciplinárních případech, je držitel certifikátu povinen záznamy přímo související s příslušným případem předložit.

II. Zakázané chování

Držitel certifikátu nesmí zejména:

 1. Poskytovat nebo nabízet stávajícím či potenciálním klientům chybné či zavádějící informace za účelem udržení stávajícího nebo získání nového klienta. Kontaktovat hráče či trenéra, který má uzavřenu smlouvu s klubem, s cílem přesvědčit ho předčasně takovou smlouvu ukončit nebo porušit jakékoliv její ustanovení.
 2. Zastávat pozici vlastníka, spoluvlastníka, člena statutárního orgánu, funkcionáře či zaměstnance v těchto subjektech: a) ČSLH, b) Asociace profesionálních klubů ledního hokeje, c) Asociace českých hokejistů, případně jiná hráčská asociace, d) klub a/nebo e) jakékoli jiné organizace, jež je personálně či majetkově propojena se subjekty uvedenými pod písm. a) až d).
  V případě právnických osob se uvedené ustanovení vztahuje na jejich vlastníky, statutární orgány, členy statutárních orgánů, zaměstnance a spolupracovníky.
 3. Zapojovat se do nezákonné činnosti nebo činnosti zahrnující nepoctivost, podvod, lež, nesprávné sdělení nebo jinou obdobnou aktivitu.
 4. Radit klientům v oblastech, kde nemá dostatek znalostí, například vystupovat jako finanční nebo právní poradce bez odpovídajícího finančního nebo právního vzdělání.

Jednání, kterým držitel certifikátu poruší tento Kodex, bude předmětem řízení ze strany ČSLH a může být důvodem k napomenutí, pozastavení či zrušení platnosti certifikátu.

Aktuální články
Kalendář
Doporučujeme
 
 
 
 

Partneři ČSLH
Partneři ČSLH
Partneři ČSLH
Partneři ČSLH
Partneři ČSLH
Partneři ČSLH
Partneři ČSLH
 
Kontakt

Český svaz ledního hokeje z.s.
HARFA OFFICE PARK
Českomoravská 2420/15
190 00 Praha 9
(zobrazit na mapě)


Spolkový rejstřík:
Městský soud v Praze, oddíl 4, vložka 852
IČ: 536440
Č. účtu: ČSOB 90718453/0300
Tel: +420 211 158 003
Fax: +420 233 336 096
E-mail:
office@czehockey.cz


Copyright

Copyright © 2018 – Ochranné známky, loga a fotografie z tohoto webu je možné použít pouze s výslovným souhlasem ČSLH.

RSS kanál

Hokej.cz

TELH tweetuje: Pustevny, vzpomínka na Čecha i sestupy Jihlavy
(18.06.2018) Sezona je sice dávno pryč a nový ročník je ještě daleko, na Twitteru ale hokejové postřehy ...

 

Syn slavného cyklisty je v Přerově. Za Zubry bude hrát zlínský Padrnos
(18.06.2018) K devíti prvoligovým startům z předchozích dvou sezon letos přidá další. Mladý bek Martin ...

 

Kvasnica obdivuje Kanea. Tým v NHL bych si ale nevybíral, říká před draftem
(17.06.2018) V týdnu se Michal Kvasnica chystal na kempu reprezentační dvacítky v Salcburku, zároveň už al...